NAW Gegevens

Hoe kunnen we u bereiken

Talenkennis

Documenten

Diverse


  • Hierbij verklaar ik dat alle gegevens vrijwillig zijn opgegeven zodat APN Uitzendbureau deze kan gebruiken voor het aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Hierbij verleen ik toestemming om mijn gegevens door APN Uitzendbureau te laten verwerken en te verstrekken aan potentiele werkgevers.
  • Na 4 weken ingeschreven te zijn zal APN Flexgroep uw gegevens verwijderen. Wij nemen regelmatig contact met u op over de voortgang van de inschrijving.
  • Ik behoud het recht om elk moment, schriftelijk dan wel per mail mijn wervingsproces te beeindigen.